Lịch âm dương 2020

Tháng Một năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tết DL
Ông Táo
Tết ÂL
Canh Tý 2020

Tháng Hai năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tết Nguyên tiêu
Valentine
Canh Tý 2020
Thầy thuốc VN

Tháng Ba năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Q.tế Phụ nữ
Q.tế hạnh phúc
Canh Tý 2020
Tết Hàn thực

Tháng Tư năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Cá tháng Tư
Giỗ Tổ
Ngày Trái đất
Canh Tý 2020
Thống nhất đất nước

Tháng Năm năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Q.tế Lao động
Phật đản
Canh Tý 2020

Tháng Sáu năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Q.tế Thiếu nhi
Canh Tý 2020
Tết Đoan ngọ

Tháng Bảy năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Canh Tý 2020
T.binh L.sĩ

Tháng Tám năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Canh Tý 2020

Tháng Chín năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Quốc khánh
Rằm tháng 7
Canh Tý 2020

Tháng Mười năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Tết Trung thu
Canh Tý 2020
Phụ nữ VN
Tết Trùng Cửu
Halloween

Tháng Mười Một năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Canh Tý 2020
Q.tế Nam giới
Nhà giáo VN
Thanksgiving

Tháng Mười Hai năm 2020

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Canh Tý 2020
Noel